اشخاص حاضر در مستند بیگانگان باستانی / ۱ تا ۵۰

در مجموعه عظیم مستند بیگانگان باستانی، بسیاری از دانشمندان، متخصصین، نویسندگان و اشخاص مطرح و صاحب دانش در علوم مختلف و سایر زمینه‌ها حضور داشته‌اند که با توضیحات خود به بینندگان یاری رسانده و ماهیت مسایل مختلف را برای آنها تشریح می‌کنند. در این پست تصاویر این اشخاص (که تا کنون بیش از ۵۰۰ متخصص می‌باشند) فهرست شده‌اند و اشخاصی که در آینده به این مجموعه خواهند پیوست نیز به مرور به ادامه این لیست افزوده خواهند شد. این پست، فهرست تصویری این اشخاص می‌باشد، برای دسترسی به فهرست الفبایی این اشخاص از دکمه زیر استفاده کنید.

فهرست الفبایی

۱ تا ۵۰ ۵۱ تا ۱۰۰ ۱۰۱ تا ۱۵۰ ۱۵۱ تا ۲۰۰ ۲۰۱ تا ۲۵۰

۲۵۱ تا ۳۰۰ ۳۰۱ تا ۳۵۰ ۳۵۱ تا ۴۰۰ ۴۰۱ تا ۴۵۰ ۴۵۱ تا ۵۰۰

Robert Clotworthy

Robert Clotworthy
راوی مستند بیگانگان باستانی
Erich von Daniken
Erich von Daniken: Author, Chariots of the Gods
Giorgio A. Tsoukalos
Giorgio A. Tsoukalos: Publisher, Legendary Times Magazine
Dr. Algund Eenboom
Dr. Algund Eenboom: Co-Author, Aircraft of the Pharaohs
Dr. Steven M. Greer
Dr. Steven M. Greer: Director, The Disclosure Project
Dr. Uwe Apel
Dr. Uwe Apel: Aerospace Engineer
Betty Ann Brown
Betty Ann Brown, PH.D.: Professor of Art History, California State University, Northridge
Bill Birnes
Bill Birnes, PH.D.: Author / UFO Investigator
Buzz Aldrin
Buzz Aldrin: NASA Astronaut, Apollo 11 Moon Landing
Jennifer Heldmann
Jennifer Heldmann, PH.D.: Planetary Scientist, NASA Ames Research Center
Jonathan Young
Jonathan Young, PH.D.: Founding Curator, Joseph Campbell Archives
Michael Dennin
Michael Dennin, PH.D.: Physicist, UC Irvine
Debbie Challis
Debbie Challis, PH.D.: Historian, Petrie Museum, London
Francisco Ayala
Francisco Ayala, PH.D.: Prof. of Evolutionary Biology, UC Irvine
Michael Cremo
Michael Cremo: Author, Forbidden Archaeology
Robert Bauval
Robert Bauval: Author, The Egypt Code
Chris O’Brien
Chris O’Brien: Author / UFO Investigator
Christopher Dunn
Christopher Dunn: Author, Lost Technologies of Ancient Egypt
Clifford Mahooty
Clifford Mahooty: Zuni Tribal Elder
Dan Simplicio
Dan Simplicio: Zuni Archaeologist
David Childress
David Childress: Author, Technology of the Gods
George Noory
George Noory: Radio Host, Coast to Coast AM
Graham Hancock
Graham Hancock: Author, Fingerprints of the Gods
Michael Dunn
Michael Dunn: Mining Engineer
Nick Pope
Nick Pope: British Ministry of Defence, 1985-2006
Paul Davies
Paul Davies, PH.D.: Theoretical Physicist, Arizona State Univ.
Peter Fiebag
Peter Fiebag: Author, Eternity Machine
Peter Palutikof
Peter Palutikof: Architect
Philip Coppens
Philip Coppens: Author / Investigative Journalist
Robert H. Frisbee
Robert H. Frisbee, PH.D.: Propulsion Systems Engineer NASA-JPL, Ret.
Robert M. Schoch
Robert M. Schoch, PH.D.: Geologist / Author
Robert R. Cargill
Robert R. Cargill, PH.D.: Biblical Archaeologist, ACLA
Rodney Dale
Rodney Dale: Co-Author, The Manna Machine
Roger Hopkins
Roger Hopkins: Stone Sculptor
Russell H. Tuttle
Russell H. Tuttle, PH.D.: Prof. of Evolutionary Biology, Univ. of Chicago
Sara Seager
Sara Seager, PH.D.: Prof. of Planetary Sciences, MIT
Thomas E. Bullard
Thomas E. Bullard, PH.D.: Folklorist
Thomas O. Mills
Thomas O. Mills: Former Manager, Hopi Cultural Center Second Mesa
Tudor Parfitt
Tudor Parfitt: Prof. of Jewish Studies. Univ. of London
Arthur D. Horn
Arthur D. Horn, PH.D.: Author, Humanity’s Extraterrestrial Origins
Bill Homann
Bill Homann: Caretaker, Mitchell-Hedges Crystal Skull
John A. Ball
John A. Ball, PH.D.: Radio Astronomer, MIT Haystack Observatory
Linda Moulton Howe
Linda Moulton Howe: Author / Investigative Journalist
Matthew F. Dowd
Matthew F. Dowd, PH.D.: Editor, Univ. of Notre DamePress
Michael J. Crowe
Michael J. Crowe, PH.D.: Cavanaugh Prof. Emeritus, Univ. of Notre Dame
Nancy Red Star
Nancy Red Star: Author, Star Ancestors
Rev. Barry H. Downing
Rev. Barry H. Downing: Author, The Bible & Flying Saucers
Sherry Whitfield
Sherry Whitfield: Author / Crystal Skull Caretaker
Suzanne Taylor
Suzanne Taylor: Producer / Director, Crop Circle Reseacher
Alex Chionetti
Alex Chionetti: Author / Explorer
Chris Pittman
Chris Pittman: UFO Investigator

کلیه حقوق محفوظ و مخصوص سایت بیگانگان باستانی است. هرگونه کپی‌برداری از مطالب سایت ممنوع است.

error: هشدار: مطالب سایت محافظت شده است !!