زیرنویس فارسی مستند جهان هستی

مستند جهان هستی

دانلود زیرنویس فارسی مستند جهان هستی

The Universe

فارسی + انگلیسی

دانلود زیرنویس فارسی مستند جهان هستی: فصل ۱

Download| The Universe | Season 1 Complete

Download| The Universe | S01 E01 | Secrets of the Sun (Dr. Hamid Najarion)

Download| The Universe | S01 E01 | Secrets of the Sun (highbury)

Download| The Universe | S01 E02 | Mars The Red Planet (Dr. Hamid Najarion)

Download| The Universe | S01 E02 | Mars The Red Planet (highbury)

Download| The Universe | S01 E03 | The End of the Earth (Dr. Hamid Najarion)

Download| The Universe | S01 E03 | The End of the Earth (highbury)

Download| The Universe | S01 E04 | Jupiter The Gigant Planet (Dr. Hamid Najarion)

Download| The Universe | S01 E04 | Jupiter The Gigant Planet (highbury)

Download| The Universe | S01 E05 | The Moon (Dr. Hamid Najarion)

Download| The Universe | S01 E05 | The Moon (highbury)

Download| The Universe | S01 E06 | Spaceship Earth (Dr. Hamid Najarion)

Download| The Universe | S01 E06 | Spaceship Earth (highbury)

Download| The Universe | S01 E07 | Inner Planets Mars Venus (Dr. Hamid Najarion)

Download| The Universe | S01 E07 | Inner Planets Mars Venus (highbury)

Download| The Universe | S01 E08 | Saturn Lord of the Rings (Dr. Hamid Najarion)

Download| The Universe | S01 E08 | Saturn Lord of the Rings (highbury)

Download| The Universe | S01 E09 | Alien Galaxies (Dr. Hamid Najarion)

Download| The Universe | S01 E09 | Alien Galaxies (highbury)

Download| The Universe | S01 E10 | Life and Death of a Star (Dr. Hamid Najarion)

Download| The Universe | S01 E10 | Life and Death of a Star (highbury)

Download| The Universe | S01 E11 | The Outer Planets (Dr. Hamid Najarion)

Download| The Universe | S01 E11 | The Outer Planets (highbury)

Download| The Universe | S01 E12 | Most Dangerous Places (Dr. Hamid Najarion)

Download| The Universe | S01 E12 | Most Dangerous Places (highbury)

Download| The Universe | S01 E13 | Search for ET (Dr. Hamid Najarion)

Download| The Universe | S01 E13 | Search for ET (highbury)

Download| The Universe | S01 E14 | Beyond the Big Bang (Dr. Hamid Najarion)

Download| The Universe | S01 E14 | Beyond the Big Bang (highbury)

دانلود زیرنویس فارسی مستند جهان هستی: فصل ۲

Download| The Universe | Season 2 Complete

Download| The Universe | S02 E01 | Alien Planets (Dr. Hamid Najarion)

Download| The Universe | S02 E01 | Alien Planets (highbury)

Download| The Universe | S02 E02 | Cosmic Holes (Dr. Hamid Najarion)

Download| The Universe | S02 E02 | Cosmic Holes (highbury)

Download| The Universe | S02 E03 | Mysteries of the Moon (Dr. Hamid Najarion)

Download| The Universe | S02 E03 | Mysteries of the Moon (highbury)

Download| The Universe | S02 E04 | The Milky Way (highbury)

Download| The Universe | S02 E05 | Alien Moons (highbury)

Download| The Universe | S02 E06 | Dark Matter Dark Energy (highbury)

Download| The Universe | S02 E07 | Astrobiology (highbury)

Download| The Universe | S02 E08 | Space Travel (highbury)

Download| The Universe | S02 E09 | Supernovas (highbury)

Download| The Universe | S02 E10 | Constellations (highbury)

Download| The Universe | S02 E11 | Unexplained Mysteries (highbury)

Download| The Universe | S02 E12 | Cosmic Collisions (highbury)

Download| The Universe | S02 E13 | Colonizing Space (highbury)

Download| The Universe | S02 E14 | Nebulas (highbury)

Download| The Universe | S02 E15 | Wildest Weather in the Cosmos (highbury)

Download| The Universe | S02 E16 | Biggest Things in the Space (highbury)

Download| The Universe | S02 E17 | Gravityr (highbury)

Download| The Universe | S02 E18 | Cosmic Apocalypser (highbury)

دانلود زیرنویس فارسی مستند جهان هستی: فصل ۳

Download| The Universe | Season 3 Complete

Download| The Universe | S03 E01 | Deep Space Disasters (highbury)

Download| The Universe | S03 E02 | Parallel Universes (highbury)

Download| The Universe | S03 E03 | Light Speed (highbury)

Download| The Universe | S03 E04 | 3ex in Space (highbury)

Download| The Universe | S03 E05 | Alien Faces (highbury)

Download| The Universe | S03 E06 | Deadly Comets and Meteors (highbury)

Download| The Universe | S03 E07 | Living in Space (highbury)

Download| The Universe | S03 E08 | Stopping Armageddon (highbury)

Download| The Universe | S03 E09 | Another Earth (highbury)

Download| The Universe | S03 E10 | Strangest Things (highbury)

Download| The Universe | S03 E11 | Edge of Space (highbury)

Download| The Universe | S03 E12 | Cosmic Phenomena (highbury)

دانلود زیرنویس فارسی مستند جهان هستی: فصل ۴

Download| The Universe | Season 4 Complete

Download| The Universe | S04 E01 | Death Stars (highbury)

Download| The Universe | S04 E02 | The Day the Moon Was Gone (highbury)

Download| The Universe | S04 E03 | It Fell From Space (highbury)

Download| The Universe | S04 E04 | Biggest Blasts (highbury)

Download| The Universe | S04 E05 | The Hunt for Ringed Planets (highbury)

Download| The Universe | S04 E06 | 10 Ways to Destroy the Earth (highbury)

Download| The Universe | S04 E07 | The Search for Cosmic Clusters (highbury)

Download| The Universe | S04 E08 | Space Wars (highbury)

Download| The Universe | S04 E09 | Liquid Universe (highbury)

Download| The Universe | S04 E10 | Pulsars & Quasars (highbury)

Download| The Universe | S04 E11 | Science Fiction, Science Fact (highbury)

Download| The Universe | S04 E12 | Extreme Energy (highbury)

دانلود زیرنویس فارسی مستند جهان هستی: فصل ۵

Download| The Universe | Season 5 Complete

Download| The Universe | S05 E01 | 7 Wonders of the Solar System (highbury)

Download| The Universe | S05 E02 | Mars The New Evidence (highbury)

Download| The Universe | S05 E03 | Magnetic Storm (highbury)

Download| The Universe | S05 E04 | Time Travel (highbury)

Download| The Universe | S05 E05 | Secrets of the Space Probes (highbury)

Download| The Universe | S05 E06 | Asteroid Attack (highbury)

Download| The Universe | S05 E07 | Total Eclipse (highbury)

Download| The Universe | S05 E08 | Dark Future of the Sun (highbury)

دانلود زیرنویس فارسی مستند جهان هستی: فصل ۶

Download| The Universe | Season 6 Complete

Download| The Universe | S06 E01 | Catastrophes that Changed the Planets (highbury)

Download| The Universe | S06 E02 | Nemesis The Sun’s Evil Twin (highbury)

Download| The Universe | S06 E03 | How the Solar System was Made (highbury)

Download| The Universe | S06 E04 | Crash Landing on Mars (highbury)

Download| The Universe | S06 E05 | Worst Days on Planet Earth (highbury)

Download| The Universe | S06 E06 | UFO The Real Deal (highbury)

Download| The Universe | S06 E07 | God and the Universe (highbury)

دانلود زیرنویس فارسی مستند جهان هستی: فصل ۷

Download| The Universe | Season 7 Complete

Download| The Universe | S07 E01 | How Big How Far How Fast (highbury)

Download| The Universe | S07 E02 | Alien Sounds (highbury)

Download| The Universe | S07 E03 | Our Place in Milky Way (highbury)

Download| The Universe | S07 E04 | Deep Freeze (highbury)

Download| The Universe | S07 E05 | Microscopic Universe (highbury)

Download| The Universe | S07 E06 | Ride On The Comet (highbury)

Download| The Universe | S07 E07 | When Space Changed History (highbury)

زیرنویس‌های دیگر: | زیرنویس فارسی مستند درون کرمچاله‌ها | زیرنویس فارسی مستند بیگانگان باستانی |

کلیه حقوق محفوظ و مخصوص سایت بیگانگان باستانی است. هرگونه کپی‌برداری از مطالب سایت ممنوع است.

error: هشدار: مطالب سایت محافظت شده است !!