تاریخ : 3 مرداد 90
نویسنده : موسوی

     Ancient Aliens Farsi & English Subtitles

    
| Ancient Aliens | Season 1 Complete 
     | Ancient Aliens | S01 E00 | Chariots, Gods and Beyond (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S01 E01 | The Evidence (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S01 E02 | The Visitors (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S01 E03 | The Mission (Elham Kashi)
    
| Ancient Aliens | S01 E04 | Closer Encounters (Elham Kashi)
    
| Ancient Aliens | S01 E05 | The Return (Elham Kashi)

     | Ancient Aliens | Season 2 Complete 
     | Ancient Aliens | S02 E01 | Mysterious Places (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S02 E02 | Gods and Aliens (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S02 E03 | Underwater Worlds (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S02 E04 | Underground Aliens (Elham Kashi)
    
| Ancient Aliens | S02 E05 | Aliens And The Third Reich (Elham Kashi)
    
| Ancient Aliens | S02 E06 | Ancient Tech (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S02 E07 | Angels And Aliens (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S02 E08 | Unexplained Structures (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S02 E09 | Ancient Devastations (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S02 E10 | Alien Contacts (Elham Kashi)

     | Ancient Aliens | Season 3 Complete 
     | Ancient Aliens | S03 E01 | Aliens and the Old West (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S03 E02 | Aliens and Monsters (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S03 E03 | Aliens and Sacred Places (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S03 E04 | Aliens and the Temples of Gold (Elham Kashi)
    
| Ancient Aliens | S03 E05 | Aliens and Mysterious Rituals (Elham Kashi)
    
| Ancient Aliens | S03 E06 | Aliens and Ancient Engineers (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S03 E07 | Aliens Plagues and Epidemics (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S03 E08 | Aliens and Lost Worlds (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S03 E09 | Aliens and Deadly Weapons (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S03 E10 | Aliens and Evil Places (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S03 E11 | Aliens and the Founding Fathers (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S03 E12 | Aliens and Deadly Cults (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S03 E13 | Aliens and the Secret Code (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S03 E14 | Aliens and the Undead (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S03 E15 | Gods and Heroes (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S03 E16 | Aliens and the Creation of Man (Elham Kashi)

     | Ancient Aliens | Season 4 Complete 
     | Ancient Aliens | S04 E01 | The Mayan Conspiracy (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S04 E02 | The Doomsday Prophecies (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S04 E03 | The Greys (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S04 E04 | Aliens and Mega-Disasters (Elham Kashi)
    
| Ancient Aliens | S04 E05 | The NASA Connection (Elham Kashi)
    
| Ancient Aliens | S04 E06 | The Mystery of Puma Punku (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S04 E07 | Aliens and Bigfoot (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S04 E08 | The Da Vinci Conspiracy (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S04 E09 | The Time Travelers (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S04 E10 | Aliens and Dinosaurs (Elham Kashi)

     | Ancient Aliens | Season 5 Complete 
     | Ancient Aliens | S05 E01 | Secrets of the Pyramids (Lashgari)
     | Ancient Aliens | S05 E02 | Aliens and Cover Ups (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S05 E03 | Alien Power Plants (Birang)
     | Ancient Aliens | S05 E04 | Destination Orion (Elham Kashi)
    
| Ancient Aliens | S05 E05 | The Einstein Factor (Elham Kashi)
    
| Ancient Aliens | S05 E06 | Secrets of the Tombs (Lashgari)
     | Ancient Aliens | S05 E07 | Prophets and Prophecies (Lashgari)
     | Ancient Aliens | S05 E08 | Beyond Nazca (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S05 E09 | Strange Abductions (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S05 E10 | The Von Daniken Legacy (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S05 E11 | The Viking Gods (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S05 E12 | The Monoliths (Elham Kashi)

     | Ancient Aliens | Season 6 Complete 
     | Ancient Aliens | S06 E01 | The Power of Three (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S06 E02 | The Crystal Skulls (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S06 E03 | The Anunnaki Connection (Lashgari)
     | Ancient Aliens | S06 E04 | Magic of the Gods (Elham Kashi)
    
| Ancient Aliens | S06 E05 | The Satan Conspiracy (Elham Kashi)
    
| Ancient Aliens | S06 E06 | Alien Operations (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S06 E07 | Emperors Kings and Pharaohs (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S06 E08 | Mysterious Relics (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S06 E09 | Aliens and Forbidden Islands (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S06 E10 | Aliens and The Lost Ark (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S06 E11 | Aliens and Mysterious Mountains (Elham Kashi)

     | Ancient Aliens | Season 7 Complete 
     | Ancient Aliens | S07 E01 | Aliens and Stargates (Elham Kashi)
     | Ancient Aliens | S07 E02 | Aliens in America (Lashgari)
     | Ancient Aliens | S07 E03 | The Star Children (Mohammad)
     | Ancient Aliens | S07 E04 | Treasures of the Gods (Mohammad)
    
| Ancient Aliens | S07 E05 | Aliens and the Red Planet (Mohammad)
    
| Ancient Aliens | S07 E06 | The Shamans (Mohammad)
     | Ancient Aliens | S07 E07 | Aliens and Insects (Mohammad)
     | Ancient Aliens | S07 E08 | Alien Breeders (Mohammad)

صفحه 1     صفحه 2     صفحه 3
adsبرچسب‌ها: دانلود زیرنویس فارسی , زیرنویس فارسی مستند بیگانگان باستانی , Ancient Aliens Subtitles , زیرنویس فارسی مستند غریبه های باستانی , زیرنویس فارسی مستند Ancient Aliens ,
 

 


آخرین مطالب
:: هیتلر خودکشی نکرد (لینک اسناد سازمان سیا در کانال آپارات موجود است)
|ویدیوها|

  

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic