تاریخ : 13 شهریور 91
نویسنده : موسوی

Bill Birnes, PH.D
در یک نمای کامل سراسر دنیا، یک اسکادران، یک گروه از «یو.اف.او» (تصویر 275) واشینگتن را جنباند و با جتهای خودمان، جتهای اف-93 جنگید (تصویر 276). «جنرال سَمفورد» (تصویر 277 و 278)، خودش عامدانه و شاید با همفکری «هری ترومن»، که رییس جمهور آن زمان بود، به مردم آمریکا دروغ گفت.

(سخنرانی جنرال سمفورد)
- (تصویر 279) ما بین یک تا دو هزار گزارش رسیده را بررسی کرده‌ایم (تصویر 280). از این گزارشهای اجرام بزرگ، قادر بوده‌ایم بالاتفاق، این توده بزرگ را توضیح دهیم.

Bill Birnes, PH.D
کتاب «کاپتان روپلت» نوشته خودش، (تصویر 281) در باره بشقابهای پرنده میگوید که «سمفورد» دروغ گفته. ما نامه‌ای از نیروی هوایی داریم به «دین کاندن» که میگوید: شش «یو.اف.او»ی بزرگ! بنابراین، آیا «یو.اف.او»ها به کره زمین آمده‌اند با منظری کامل؟ و خود را معرفی و نمایان کرده‌اند؟ بله. ما آنها را دیده‌ایم؟ بله. آیا هیچ پیش‌نویسی برای برخورد با آن وجود داشت؟ بله. این پیش‌نویس، موسوم است به: «انکار» (تصویر 282).

 تصویر 275

 تصویر 276

 تصویر 277

 تصویر 278

 تصویر 279

 تصویر 280

 تصویر 281

 تصویر 282


اما اگر یک ملاقات بیگانه، غیر قابل انکار باشد، چه کسی در این شرایط، بهترین منتخب صحبت با آنهاست که درون فضاپیما هستند؟ چه کسی خواهد توانست بهترین معرف تمامی نژادها و خواسته‌های «زمین» باشد؟

Sara Seager, PH.D
اگر خارجیها حقیقتا به زمین بیایند، من فکر میکنم که باید بهترین نمایندگان جهانیمان را که بیشترین ذهنیت باز را دارند به سوی آنها بفرستیم. کسانی که مسئولترند اما در عین حال قادرند از خودشان هم در مقابل خارجیها دفاع کنند.

Bill Birnes, PH.D
از نظر من، این یکی از دلایلی‌ست که ما «سازمان ملل» را داریم. بله، جلوی جنگها را میگیرد و غذا پخش میکند اما از طرف دیگر، فکرش را بکنید که خود شورای امنیت قانع شود تا با خارجیها مذاکره کند. روی صحن بزرگ «سازمان ملل». پاسخ این است که من فکر میکنم همه اینها در دهه 1940 اتفاق افتاد و این یکی از دلایلی بود که «روزولت» (تصویر 283) و «الِنور روزولت» (تصویر 284) به شدت بر روی تشکیل یک «سازمان ملل» به جای «اتحادیه ملل» پافشاری کردند (تصویر 285). یک کسی باید روبروی خارجیها بنشیند (تصویر 286).

Paul Levinson, PH.D
به این معنا که نمایندگان ما منتخب باشند یا مثلا باید به جای ما حرف بزنند، من لزوما فکر نمیکنم هیچ معنایی داشته باشد. عده زیادی هستند که ممکن است ایده‌های بهتری داشته باشند. از آنها که در دولت کار میکنند (تصویر 287). من دلم میخواهد یک برخورد دموکراتیک، (تصویر 288) بدون تاکید روی کلمه آن، بدون تمرکز برخوردی، بدون محوریت مرکزی، با خارجیها داشته باشیم.

 تصویر 283

 تصویر 284

 تصویر 285

 تصویر 286

 تصویر 287

 تصویر 288


اخیرا، هیچ آداب رسمی شناخته شده‌ای در جایگاه ملاقات با خارجیها وجود ندارد. اما کسانی هستند که فکر میکنند تماس با فرازمینیها، حتمی‌ست و رهبران ما باید همین حالا برای این اتفاق تدبیری اتخاذ کنند.

Jeff Peckman
ما در این جهان تنها نیستیم. دوستان و بستگانی آن بیرون در کهکشانها داریم (تصویر 289) و لازم است که این وظیفه را در هر صورت به دوش بگیریم تا تنها این کار را به انجام برسانیم و به جایی برسیم که به یک کاربرد عملی از جزئیات برخورد با این دوستان و همسایگان دست پیدا کنیم.

Dr. Steven M. Greer
چه کسی مسئول چنین رابطه‌ای خواهد بود؟ خب، وزارت خارجه نیست. سازمان ملل نیست. و من فکر میکنم این مشکل بسیار بزرگیست. بنابراین نیاز هست که یک تلاش دیپلماتیک برای برقراری تماس با این تمدنهای بین منظومه‌ای وجود داشته باشد، به شکلی که افراد عاقلتری را به این امر اختصاص دهد.

Nick Pope
حتی اگر شما شراکتا اعتقادی به موجودات فضایی نداشته باشید، اگر فکر میکنید که امکان ملاقات با خارجیها بسیار کم است، (تصویر 290) پیامد حادث شدن آن حتمی‌ست، و به همین دلیل، شرط احتیاط این است که چیزی برای مواجهه با آن داشته باشیم.

Michael Dennin, PH.D
شخصا، فکر میکنم که خیلی خیلی هیجان‌انگیز باشد. منظورم این هست که، ممکن است مثل اولین باری باشد که سیاحان از اروپا به آمریکا آمدند و تمدنی کاملا جدید را کشف کردند و ناچار به دخالت شدند (تصویر 291 و 292). امیدوارم که به شکلی که بعضی از موارد، بد از کار در آمدند اتفاق نیفتد، در اینصورت تجربه مثبتی خواهد بود، و شاید ما از آن بیشتر یاد بگیریم و حرکتی رو به جلو داشته باشیم.

آنچه که بعد از هر تماس احتمالی فرازمینی می‌افتد اینست که فکرهای بیشتری را باز میکند. اما بیشتر مردم یک چیز را تصدیق میکنند. جهان به شکلی که ما آن را میشناسیم، به شکل هیجان‌انگیزی تغییر میکند.

Dr. Steven M. Greer
نتیجه این خواهد بود که هر نوع اندیشه بنیادی سیستم باور «اورتودوکسی» از هر نوع مذهب سازمان یافته‌ای در «زمین»، فرو میریزد. به این معنا که ما را به پرسش از منشاء نسل انسان میکشاند داستانهای آفرینش و همه موارد دیگر آن.

Bill Birnes, PH.D
بنیاد اساسی دولتها و خیلی از بنیاد اساسی مذاهب، فرو میپاشد.

در سال 2008، یک بیانیه‌ای حیرت‌انگیز، از منبعی غیرمنتظره منتشر شد. اثباتی برای عده‌ای از مردم، که میگفت، معجزه‌ای همچون خارجیها، حقیقتا وجود دارد.
«واتیکان»، رُم. (تصویر 293) این حصارها همواره مرکز قدرت کلیسای کاتولیک بوده‌اند، از قرن 15 تا کنون. اینجا تنها ماوای «پاپ» نیست، بلکه مکان یک بیلیون کاتولیک است، و نماینده نزدیک به 2000 سال تعالیم و سنن مسیحی (تصویر 294). اما در سال 2008، «واتیکان» بیانیه‌ای منتشر کرد که برخی گفتند ممکن است موجودیتش را تهدید کند. مسئول مشاهدات ستاره‌شناسی «واتیکان»، «پدر گابریل فیونس» (تصویر 295)، امکان وجود حیات فرازمینی در کرات دیگر را اعلام کرد (تصویر 296).

 تصویر 289

 تصویر 290

 تصویر 291

 تصویر 292

 تصویر 293

 تصویر 294

 تصویر 295

 تصویر 296


George Noory
آنها بدوا گفتند که باور حیات بین منظومه‌ای خارج از زمین با اعتقاد به «خدا» منافاتی ندارد. حالا اگر 500 سال پیش «واتیکان» چنین چیزی میگفت، همه را در آتش میسوزاندن.

Fr. William J. Fulco, PH.D
پاپ حاضر، «بندیکت»، (تصویر 297) البته انعطاف علمی زیادی دارد، و او به حیات هوشمند احترام میگذارد، به شیوه‌ای کاملا غیرمعمول. او به نظر میرسد که کاملا پذیرای این ایده است که اگر حیات در کرات دیگر هم وجود داشته باشد چه؟ (تصویر 298) این قطعا پرسش جالبی‌ست برای یک مسیحی که به این ماجرا به شکل علمی برخورد کند و باورش را به چالش بکشد که چقدر از این موضوع به خدا ربط دارد.

بسیاری از مردم، از انگیزه کلیسا و زمان ابراز آن، در تعجبند (تصویر 299). چرا پس از قرنها اعتقاد به انسان، به عنوان اشرف مخلوقات خدا، و تنها حیات هوشمند در جهان، «واتیکان» چنین بیانیه‌ای را صادر کرده است که میتواند «مسیحیت» را واژگون کند؟ آیا آنها چیزی میدانند که بقیه ما نمیدانیم؟ (تصویر 300)

Giorgio A. Tsoukalos
این چیزیست کاملا بدیع در تاریخ کلیسا که پرسش در باره موجودات فرازمینی نه تنها یک رسالت است، بلکه همچنین، درست هم هست. این یک تغییر اساسی در نظریه است. یک تغییر اساسی در «شان مقام» (تصویر 301). و سوال من این است که: چرا؟ (تصویر 302) آیا این چند دستگی عظیمی ایجاد نمیکند؟ البته که میکند. آیا چیزی را تغییر میدهد؟ البته که میدهد. اما همزمان، آیا مذهب یا باورمندی به «خدا» را هم تغییر میدهد؟ نه کاملا.

 تصویر 297

 تصویر 298

 تصویر 299

 تصویر 300

 تصویر 301

 تصویر 302
صفحه قبل  ادامه مطلب در صفحه بعد  صفحه بعدadsموضوعات مرتبط: بیگانگان باستانی: فصل 1 - قسمت 5 ,
 

 


آخرین مطالب
:: هیتلر خودکشی نکرد (لینک اسناد سازمان سیا در کانال آپارات موجود است)
|ویدیوها|

  

 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic